Tvistelösning


Vi anlitas regelbundet som ombud vid rättsprocesser i domstol. Att få sin sak prövad genom en rättsprocess i domstol är en fundamental grundsten i vårt demokratiska samhälle. En rättsprocess kan därför innebära allt i från överklagande av ett beslut från en myndighet till en större kommersiell tvist mellan bolag.

Vår rådgivning omfattar inte enbart själva domstolsprocessen utan även vilka strategiska överväganden som bör göras inför en stundande rättsprocess. Vi biträder även vid skriftväxling, förlikningsförhandlingar och i mediala frågor som är hänförliga till tvisten.