Målsägandebiträde


Kontakta Advokatfirman Ståhl om du har utsatts för brott.

Ett målsägandebiträde är till för att bevaka dina rättigheter som brottsoffer. Målsägandebiträdet stöttar dig och deltar på polisförhör, förklarar processens gång, upprättar skadeståndskrav och deltar med dig på rättegången.

Staten betalar kostnaden för målsägandebiträdet.

Om du önskar ett målsägandebiträde ska du meddela detta till polis eller åklagare. Om du vill att en specifik advokat ska förordnas som målsägandebiträde kan du uppge advokatens namn direkt till polis eller åklagare.

Advokater har en lagstadgad tystnadsplikt. Samtliga kontakter med Advokatfirman Ståhl omfattas därmed av fullständig tystnadsplikt och sekretess.