Familjerätt


Advokatfirman Ståhl biträder sina klienter inom en rad familjerättsliga områden såsom:

 • arvsrätt
 • bodelning inom äktenskap samt vid äktenskapsskillnad
 • boutredning
 • faderskapsfrågor
 • internationell familje- och privaträtt
 • samboförhållanden/samboavtal
 • upprättande av testamente
 • umgängesrätt med barn
 • underhåll till barn, vårdnad om barn
 • upprättande av äktenskapsförord
 • äktenskapsskillnad

 

Äktenskapsskillnad och bodelning

Vid en skilsmässa eller upplösning av ett samboförhållande finns det ett flertal viktiga juridiska faktorer att beakta. Vi kommer att gå igenom de olika praktiska stegen men även vilka rättigheter och skyldigheter du har enligt lag. Vi företräder dig som ombud vid bodelningstvist gentemot motpart, hos bodelningsförrättare eller vid domstol. Vi anlitas även som bodelningsförrättare och har då en opartisk roll baserad på ett förordnande från domstol.

 

Vårdnad om barn m.m.

Vid en tvist om vårdnad av barn eller umgänge med barn har vi ett inledande möte och går igenom vad som har hänt och hur situationen ser ut i dagsläget. Vi kommer även att gå igenom den juridiska processen och råd kommer att lämnas som förbättrar din position. Efter det inledande mötet kommer vi överens om en framtida strategi och vilka rättsliga åtgärder som ska vidtas.

 

Arv m.m.

Advokatfirman Ståhl biträder klienter rörande allmänna arvsfrågor, vid upprättande av testamente samt som ombud vid arvstvister. Vi anlitas även som boutredningsmän och har då en opartisk roll baserad på ett förordnande från domstol.