Socialrätt


Kontakta Advokatfirman Ståhl om du eller någon i din närhet behöver ett offentligt biträde vid ärenden avseende tvångsvård. Staten betalar kostnaden för ett offentligt biträde. Tanken bakom tvångsvård är att minimera risken för att en person ska skada sig själv eller andra. Ofta används följande förkortningar rörande tvångsvård:

  • LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av ungdom)

  • LVM (lagen om vård av missbrukare)

  • LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård)

Advokater har en lagstadgad tystnadsplikt. Samtliga kontakter med Advokatfirman Ståhl omfattas därmed av fullständig tystnadsplikt och sekretess.