Välkommen till Advokatfirman Ståhl

Advokatfirman Ståhl är en av Sveriges ledande humanjuridiska advokatbyråer. Tillgänglighet, lojalitet och engagemang är av högsta prioritet och vår målsättning är att alltid skapa de bästa förutsättningarna för dig som klient.

Vår expertis omfattar huvudsakligen:

· Brottmål (Försvarsadvokat, Målsägandebiträde & Särskild företrädare för barn)

· Familjerätt (Vårdnadstvist, Bodelningstvist & Arvstvist m.m.)

· Migrationsrätt (Asyl, Arbetstillstånd, Medborgarskap m.m.)

· Socialrätt (LVU, LVM & LPT m.m.)

· Tvistelösning (Rättsprocess i domstol m.m.)

Läs mer om respektive expertområde genom att klicka här:


Kontakta oss genom att fylla i formulär nedan eller klicka här:

Namn *
Namn