Försvarsadvokat


Kontakta Advokatfirman Ståhl om du är misstänkt för brott.

Försvarsadvokatens roll är att hjälpa dig som misstänkt och ta tillvara dina rättigheter under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. För att försvararen ska kunna ge så bra hjälp som möjligt är det bra att han eller hon kommer in tidigt under förundersökningen.

Om du önskar en försvarare ska du meddela detta till polis eller åklagare. Om du vill att en specifik advokat ska förordnas som försvarare kan du uppge advokatens namn direkt till polis eller åklagare. Tala alltid med en försvarsadvokat innan du medverkar vid ett polisförhör.

Uppdrag har ofta internationella och transnationella inslag. Advokatfirman Ståhl åtar sig uppdrag i hela Sverige vid exempelvis misstanke om:

 • Ekobrott (skattebrott och bokföringsbrott m.m.)
 • Bedrägeri
 • Förskingringsbrott
 • Förfalskningsbrott
 • Miljöbrott
 • Arbetsmiljöbrott
 • Narkotikabrott
 •  Smugglingsbrott
 • Våldsbrott
 • Sexualbrott
 • Tillgreppsbrott (rån m.m.)
 • IT-brott (dataintrång m.m.)

Huvudregeln är att staten betalar kostnaden för försvararen.

Advokater har en lagstadgad tystnadsplikt. Samtliga kontakter med Advokatfirman Ståhl omfattas därmed av fullständig tystnadsplikt och sekretess.