Kontakt


Bild från en föreläsning i straffrätt på Juridiska fakulteten i Lund under hösten 2010

Kristoffer Ståhl

Advokat | ägare

M: +46 (0)705 155801
F: +46 (0)40 6229740

E: ks@advokatfirmanstahl.se

Curriculum Vitae

Advokat Kristoffer Ståhl arbetar huvudsakligen inom brottmål som försvarare och målsägandebiträde samt som ombud vid bodelningstvister, arvstvister och vårdnadstvister. Inom brottmål förordnas han frekvent som ombud vid mål rörande grov brottslighet samt ekonomisk brottslighet. 

Advokat Ståhl har arbetserfarenhet genom tjänstgöring i domstol och från arbete på en av Sveriges ledande advokatbyråer. Vidare har han genomgått kvalificerade vidareutbildningar inom brottmål och familjerätt som Sveriges Advokatsamfund anser meriterande. Han är även utbildad inom krishantering och har erfarenhet av att biträda klienter som befinner sig i svåra situationer.

Advokat Kristoffer Ståhl har blivit framröstad till en av Sveriges främsta försvarsadvokater i Legally Yours undersökning ”Advokaternas Advokat 2018”. 

rebecca_MG_1850.jpg

Rebecca Sofiadotter Lepic

ADVOKAT

M: +46 (0) 725 002573
F: +46 (0)40 6229740

E: rsl@advokatfirmanstahl.se

Curriculum Vitae

Advokat Rebecca Sofiadotter Lepic har under flera år med framgång företrätt fysiska och juridiska personer inom flera rättsområden. Hon arbetar främst inom brottmål, som försvarare och målsägandebiträde, samt som ombud inom familjerätt. Vidare är hon en av de mest frekvent anlitade advokaterna inom migrationsrätt i Sverige. Rebecca Sofiadotter Lepic har även stor erfarenhet av att agera som ombud inom fastighetsrätt och skadeståndsrätt och hon anlitas ofta som ombud vid tvister i domstol. 

Advokat Sofiadotter Lepic har arbetslivserfarenhet genom tjänstgöring vid domstol, två ledande humanjuridiska advokatbyråer i Malmö, Brottsofferjouren och FN.

 

zinadja.jpg

ZINAJDA HOROZOVIĆ

Jur. kand

M: +46 (0) 706 064686
F: +46 (0)40 6229740

E: zh@advokatfirmanstahl.se

Curriculum Vitae 

Jur. kand Zinajda Horozovic har avlagt juristexamen vid Lunds universitet med fördjupning inom brottmål och hon har även studerat kriminologi, retorik samt psykologi på universitetsnivå. Zinajda arbetar med löpande juridiska frågeställningar på advokatfirman och anlitas som ombud inom framförallt brottmål, familjemål samt migrationsmål.

august gustafsson _MG_3900.jpg

August Gustafsson

Jur. kand

M: +46 (0) 702 477030
F: +46 (0)40 6229740

E: ag@advokatfirmanstahl.se

Curriculum Vitae

Jur. kand August Gustafsson har efter avlagd juristexamen vid Lunds universitet inriktat sig på arbete inom bland annat brottmål, migrationsmål och familjemål. August anlitas även frekvent som ombud i mål om tvångsvård, så som LVU, LVM och LPT. 

August har arbetslivserfarenhet från två välmeriterade humanjuridiska advokatbyråer i Malmö och därigenom tillförskaffat sig gedigen erfarenhet och kompetens av att företräda klienter som befinner sig i utsatta och svåra situationer.


 

 

Adress Huvudkontor: Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö

______________________________________________________

Advokatfirmans kontor är beläget i centrala Malmö i trevliga lokaler som tidigare huserade Hovrätten över Skåne och Blekinge. Om ni färdas med tåg till Malmö Centralstation är det endast 5-10 minuters promenadavstånd till kontoret och färdas ni med buss väljer ni Stadsbuss 8 mot Hyllie som stannar vid hållplats Malmö Universitet strax utanför kontoret. Väljer ni att färdas med bil finns goda parkeringsmöjligheter precis intill advokatfirman.

 

 


Adress kontor Trelleborg: Johan Kocksgatan 42, 231 53 Trelleborg


Adress kontor Lund: Ö. Mårtensgatan 19, 223 61 Lund


Arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot advokatbyrån får prövas inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämndens kontaktuppgifter
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: +46 8 459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden